Værkstedsdage

Udendørs har vi mulighed for følgende værkstedsaktiviteter:

  • Børnene kan snitte.
  • Børnene kan hamre, bore og save.
  • Børnene kan tegne, farvelægge og male med både vandfarver og ”rigtig” maling.
  • Børnene filter uld flere gange årligt.
  • I perioder laver vi andre kreative ting, fx i forbindelse med højtider.

Nogle af aktiviteterne er tilbud, som børnene selv vælger om de vil deltage i og andre aktiviteter er for alle børn, og børnene skal deltage. Vi forsøger altid at fastholde børnene i den aktivitet, de er begyndt på, indtil den er nogenlunde afsluttet, for at udvikle barnets evne til fordybelse og koncentration.

Formålet med de planlagte aktiviteter er at præsentere børnene for en bred vifte af praktiske og kreative aktiviteter. Aktiviteterne er strukturerede, fordi vi gerne vil give alle børn chancen for at fordybe sig i nogle, for dem, nye aktiviteter.

 

Ture ud af huset

Vi har i hverdagen nogle dejlige omgivelser, men tager alligevel på ture for at opleve andre omgivelser. Nogle af vore udflugtsmål har været:

  • Stranden.
  • Majslabyrint.
  • Halkær.
  • Bondegårde med forskellige dyr.

 Vi har igen i år også et børneteater-abonnement i Nordkraft, Aalborg.

 

Gymnastik og bevægelse

I vinterhalvåret benytter vi gymnastiksalen en formiddag om ugen. Vi prioriterer børnenes motoriske udvikling højt og tilrettelægger aktiviteterne i gymnastiksalen, så børnenes udvikling fremmes. En tur i gymnastiksalen ”består” typisk af: løb og leg, fællessamling med kendte sange og lege, forskellige fælles bevægelseslege og til sidst finder vi redskaber, madrasser, bolde m.m. frem, som børnene frit kan lege med. Altså en god blanding af fri leg og voksenstyrede lege/aktiviteter.

Turene i gymnastiksalen er selvfølgelig med til at støtte den motoriske udvikling, men er samtidig også gode for børnenes sociale udvikling – og så er det jo altid hyggeligt at komme på besøg på skolen.

 

Musik

Musik er en naturlig del af vores hverdag – Vi synger hver dag blandt andet til morgensang.

Vi synger også i forbindelse med madpakkespisningen og til hvilen. Der synges også i forbindelse med af/påklædning, i de forskellige lege, i forbindelse med toiletbesøg/håndvask og mange andre gange.

Nogle gange har vi også en musiksamling, hvor børnene spiller på instrumenter, vi leger sanglege, synger sange med fagter til, klapper rytmer m.m.