Lektiepolitik

Lektier er noget nogle børn elsker, men desværre også noget nogle børn elsker at hade. Det er vist en erfaring, de fleste forældre og lærere har.

Som skole er vi nødt til at have en holdning til lektier og altså have en lektiepolitik. Vi har besluttet, at på vores skole har vi lektier for, - selv i børnehaveklassen kan man få lektier for. Vi forsøger selvfølgelig at differentiere m.h.t. lektiemængden, og at give lektier for som giver den enkelte elev en passende udfordring.

Lærerne har på det seneste diskuteret lektiepolitik på fagudvalgsmøder og lærermøder. Diskussionerne er affødt af, at vi nogle gange oplever en for dårlig lektiekultur i nogle klasser. Vi vil gerne forebygge at dette sker.

 

Vi ved, at I er vigtige samarbejdspartnere i den forbindelse, og at vi når længst via et fornuftigt samarbejde. I det følgende vil vi forklare, hvorfor vi finder det passende og nødvendigt at give lektier for.

 • Det er vigtigt at træne videre med de redskaber og angrebsteknikker, man lærer i skolen, så man hurtigere kommer til at opleve det lærte som en færdighed, man har styr på. Eksempel: En tommelfingerregel siger, at for at blive en habil læser, skal de fleste elever have læst ca. 2000 sider. Læsetræning vil derfor være oplagt at have for som lektie. Det giver plads til de mange andre danskaktiviteter, der hører til danskpensum. Et andet eksempel fra matematik: Der skal trænes mange matematikstykker med de fire regningsarter, før man bliver habil inden for disse discipliner. Igen oplagt som lektieemne, så skoletiden kan bruges til andre indsatsområder inden for matematikkens verden.
 • Lektielæsning giver mulighed for fordybelse og refleksion i en sammenhæng, hvor der ikke sidder 14-20 klassekammerater i nærheden, der kan aflede én.
 • Vi mener, det giver forældre en god mulighed for at få indsigt i, hvordan jeres børn klarer sig, og et indblik i hvad der arbejdes med på skolen.
 • Vores skole søger at leve op til de del- og slutmål for undervisningen, som undervisningsministeriet har sat op for de forskellige fag. Vi oplever, at kravene i fagene er blevet øget væsentligt og til stadighed øges. Lektier er ganske enkelt en forudsætning for at opfylde disse krav.
 • Lektier kan være med til at give plads til noget sjovt, spændende og mere interessant arbejde i fællesskabet på skolen.
 • Vi er overbevist om, at jeres interesse og medleven i skolearbejdet smitter af på børnenes lyst til at lære.

 

Vi vil prøve at give jer et indblik i, hvad vi oplever, det kan have af følger for en elev, der kommer uforberedt til time:

 • En uforberedt elev kan komme til at føle sig udenfor i sociale sammenhænge. Eksempel: Hvis hjemmearbejdet skal bruges som grundlaget for et gruppearbejde, er den uforberedte elev fra start sat ud af spil og har derfor ikke mulighed for at tage et medansvar for gruppens arbejde. Eleven kan også let føle sig sat uden for det sociale samvær et gruppearbejde også lægger op til.
 • En uforberedt elev føler sig hurtigt koblet af, hvis opgaven er i fællesskab på klassen at tale om tekst, der skulle være læst/forberedt hjemmefra.
 • Læreren kan være nødt til hurtigt at skulle lave noget om i sit program.
 • Eksempler: En elev har ikke sin fremlægning af et emne klar som programsat.
 • En uforberedt elev fristes nemt til at forstyrre undervisningen, fordi det bliver for kedeligt - man mangler indsigt i det der foregår, fordi man er uforberedt.
 • Det kan give en dårlig stemning i klassen, når en undervisningstime starter med, at en eller flere elever bekendtgør, de ikke har læst lektier. Det signalerer uansvarlighed og ligegyldighed i forhold til emne og klassekammerater. Vi har en klar fornemmelse af, at mange elever finder det urimeligt, når uforberedte elever fratager dem undervisningstid.

 

Skal skolen passes på fornuftig vis, kommer skolearbejdet nemt til at opleves som et fuldtidsjob for nogle elever. Det vil vi gerne, I husker at tage med i jeres overvejelser, hvis jeres store børn fremkommer med ønsket om et fritidsjob.

Det er heldigvis sådan, at langt de fleste elever godt kan lide at komme velforberedte i skole.

Vi håber, at vores samarbejde om at skabe en god lektiekultur bliver opfattet af børnene som en omsorg for og en interesse i, at de får den bedst tænkelige forudsætning for at klare sig godt i skolen.

 

Lærerne på Skørbæk-Ejdrup Friskole og naturbørnehave