Kære forældre

Med denne lille folder vil vi kort præsentere Naturbørnehaven og prøve at besvare nogle af de praktiske spørgsmål, men husk at I altid er velkomne med spørgsmålsmile

Idegrundlag

Naturen:

 • er omdrejningspunktet for hverdagen i børnehaven.
 • der er rig mulighed for at sanse og fordybe sig i naturen og dens hemmeligheder.
 • børnene får erfaringer med luft, vand, jord og ild.
 • de skal så, plante, høste og nyde kartofler, jordbær og rabarber, og hvad de ellers selv har dyrket.
 • de skal studere myretuer, finde bænkebidere, og blive dus med de mange dyr, vi deler naturen med.

Sundhed og trivsel:

 • hverdagen tilrettelægges efter børnenes behov.
 • frisk luft gør børnene modstandsdygtige og giver færre sygedage.
 • al den plads naturen byder på, giver et lavt støjniveau og færre konflikter.
 • sund mad er en del af børnehavens profil. idet fysisk aktivitet og udeliv kræver god og nærende kost.

Børn skal have lov at være børn:

 • børn skal have mulighed for bare at være.
 • der skal være plads til den frie leg - det er her de lærer sig selv og hinanden at kende og udvikler sociale kompetencer.

Aktivitet og hvile:

 • det er vigtigt at få brugt og styrket sin krop, sine sanser, muskler og led.
 • naturen giver børnene mulighed for at udvikle deres motorik, de skal krybe, kravle, klatre, hoppe, trille, løbe, og falde.
 • børn og personale har hver dag behov for 20 min. hvile ude eller inde.

Samarbejde:

 • Personale og forældre skaber i fællesskab en tryg og solid ramme omkring børnene.
 • Forældre giver sig tid til at hente og bringe og får dermed et lidt større indblik i hverdagen, samt lærer derved personale og deres børns legekammerater at kende.

Børnehave-starten

At starte i børnehave vil for de allerfleste børn opleves som en stor omvæltning. Der er mange og ældre børn og flere voksne at forholde sig til.

Vi vil gøre, hvad vi kan for at gøre denne tid så let som muligt for børnene. Vi er som voksne opmærksomme på, at barnet har brug for ekstra omsorg og forsøger at tage hensyn til dette.

Som forældre kan I hjælpe barnet ved at vise det, at I er helt trygge ved situationen.

Rent praktisk vil det også være en god ide, hvis I kommer på besøg nogle gange før barnet skal begynde. Desuden kan I gøre opstarten mere blid ved at være her sammen med barnet de første par dage, og gøre de følgende dage korte. Det kan være meget individuelt hvor lang ”indkøring” børnene har brug for, men vi anbefaler at barnets første uge er på nedsat tid, så barnet får tid til at fordøje alle de nye indtryk.

Hvad skal barnet medbringe?

 • en god, sund og nærende madpakke – husk navn på
 • en drikkedunk med vand – husk navn på
 • evt. bleer og sut
 • tøj der passer til årstiden, så du kan holde varmen i mange timer udenfor
 • skiftetøj fra yderst til inderst, gerne flere sæt.
 • fodtøj (afpasset til vejrforholdene)
 • overtøj (afpasset til vejrforholdene)
 • sovepose og liggeunderlag
 • en kasse med navn og et billede af dig til dit skiftetøj

Dagens gang

Børnehaven er åben hver dag fra 6:15-16:45 (fredag til 16:00)

6.15 – 7.30

Vi er ude fra morgenstunden.
De børn, der møder tidligt har mulighed for at spise morgenmad. Vi har fællesåbning med Fritteren, så Fritterbørn afleveres også i børnehaven om morgenen.

Ca. 9.00

Vi spiser formiddagsmad i aldersopdelte grupper
Derefter begynder formiddagens aktiviteter. Det kan både være fri leg og voksenstyret aktivitet.

Ca. 11:30 Spiser vi madpakker i grupper

Ca. 12:30

Holder vi samling i grupperne
Derefter hviler vi os i soveposerne i 20 minutter og nogle børn får en middagslur

Ca. 14:30

Samlet eftermiddagsfrugt på tværs af grupperne
Eftermiddagen går mest med leg

Om vinteren spiser vi indendørs, hvis der er for koldt til at være ude. Vi hviler også idendørs. Der er også mulighed for leg inde i huset.

I sommerhalvåret bliver alle børnene afleveret og hentet i skoven og i vinterhalvåret bliver børnene afleveret og hentet ved huset, da vi flytter ”base”

Opdeling i grupper

Nogen egentlig opdeling i stuer har vi ikke i naturbørnehaven. Til gengæld deler vi børnene op i grupper, der spiser madpakker, har samling og hviler sammen. Der er tre grupper –Salamandere, Bænkebidere og Løbebiller. Til april dannes en fjerde gruppe, nemlig Skolopendrene, som er de kommende skolebørn.

Børnene er primært opdelt efter alder, men vi tager også hensyn til modenhed, legekammerater m.v.

Løbebillerne er ca. de yngste, Bænkebiderne er ca. de midterste og Salamanderne er ca. de ældste. Det vil sige, at et barn der starter i børnehave som 3-årig altid er en Løbebille.

Hver gruppe har en fast tilknyttet pædagog. Dette øger trygheden for børnene og betyder, at pædagogen får et godt kendskab til netop denne gruppe børn.

Samlingen tilrettelægges så den passer til børnenes alder, erfaringsniveau og modenhed. Vi hører historier, synger sange, lærer rim og remser samt snakker om alverdens forunderlige ting. Vi laver motorikbaner, danser og mange andre ting. Børnene lærer deres jævnaldrende bedre at kende gennem denne opdeling, og deres hverdag bliver mere overskuelig.

Alle inkl. de voksne hviler i 20 min.

Praktiske oplysninger

Forældresamarbejde:

Den vigtigste kontakt mellem forældre og personale finder sted i hverdagen. Husk at få en snak med personalet, når der er tid og rum til det, så får I både noget at vide om jeres barns hverdag og lærer personalet at kende.

Forældre vil blive tilbudt en samtale ca. tre måneder efter børnehavestart, når barnet er 4 år og ligeledes når indskrivning til 0.kl. nærmer sig. Vi trivselsevaluerer alle børn (mindst) to gange om året med materialet TOPI.

Der er altid tid til en samtale, hvis enten forældre eller personale ønsker det.

Hvis I som forældre har noget på hjertet, noget der undrer jer eller noget i er utilfredse med, så sig det, så vi i fællesskab kan gøre det bedste for jeres barn J

Aflevering og afhentning:

Det er vigtigt, at tage sig tid til at tage del i børnenes børnehavehverdag, når de hentes og bringes. Lær deres kammerater at kende, snak lidt med dem, så de oplever, at der vises interesse for deres liv. Giv dem tid til at rydde op efter sig og hjælp dem evt. lidt.

Er det andre end forældrene, der henter børnene, skal børnehaven vide det.

Tavler:

Husk at læse på tavlerne i børnehaven. På den lille tavle ved indgangen på terrassen vil der være opslag om aktiviteter i nærmeste fremtid. Kig på denne tavle HVER DAG, da der evt. kan stå noget om et tidligt mødetidspunkt den næste dag.

Madpakke og drikkedunk:

Barnet skal hver dag medbringe en sund og nærende madpakke til frokost. Ligeledes skal barnet dagligt medbringe en drikkedunk med vand, som barnet kan drikke af til måltiderne og i løbet af dagen. Madpakke og drikkedunk stilles i de grå kasser med barnets gruppenavn.

For- og eftermiddagsmadordning:

Naturbørnehaven har en for- og eftermiddagsmadordning, som koster 100,- kr om måneden. Der serveres frugt, grøntsager og brød/boller til. Forældrene opfordres til at bage til ordningen for at holde prisen nede.

I størst muligt omfang serveres der økologisk og årstidsbestemt.

Formiddagsmaden spises ved 9- tiden og eftermiddagsmaden ved 14.30-tiden.

Fødselsdag:

Børnenes fødselsdage skal altid være en særlig god dag for fødselsdagsbarnet.

Inden fødselsdagen aftaler forældre og personale, hvordan barnets fødselsdag skal fejres. Der er mulighed for enten at holde fødselsdagen hjemme eller at fejre barnet i børnehaven sammen med barnets gruppe.

Hvis fødselsdagen skal holdes hjemme er det altid om formiddagen i tidsrummet 8.30-11.00. Forældrene serverer sund fødselsdagsmad, fx grovboller og frugt.

Hvis fødselsdagen skal fejres i børnehaven er det om formiddagen til formiddagsmaden, hvor forældrene er velkomne til at deltage. Ofte kommer forældrene også med boller og frugt, som kan nydes i fællesskab.

Fælles for fødselsdagene er, at når alle er samlet, synger vi fødselsdagssang og giver en fælles hjemmelavet gave. Vi ønsker at gaven skal være lavet af naturmateriale eller have noget med naturen at gøre. Vi vægter, at det er børnene, der laver mest muligt.

Sygdom:

Ved sygdom, eller hvis børnene har noget smitsom, som fx øjenbetændelse eller lus, kan vi ikke modtage børnene, før de er i behandling, og de ikke længere smitter.

Vi vil gerne have besked om sygdom, så vi kan fortælle de øvrige børn, hvorfor jeres barn ikke kommer i børnehave. Vi vil også orientere de øvrige forældre, hvis sygdommen er smitsom.

Priser:
Vi har samme takster som Aalborg Kommune.

Kontakt os:

Tlf. 3023 2100.
For yderligere oplysninger se www.skejdrup.dk