Værdigrundlag for Friskolen

Det er et grundlag og mål:

 "at drive friskole med inspiration fra den Grundtvig/Koldske tradition, hvor skolearbejdet som noget væsentligt udvikles i fællesskab med skolekredsens forældre, idet undervisningen står mål med de faglige krav som gælder for folkeskolen."

 Skørbæk-Ejdrup Friskole er en skole der vægter:

 • Fællesskab
 • Ansvarlighed
 • Tillid
 • Tryghed og nærvær
 • Høj faglighed i både boglige og praktisk/musiske fag

 Det betyder at:

 • at der er god kontakt mellem forældre og lærere
 • små klasser med omkring 20 elever
 • at der altid er tid til en samtale

 Det er et mål:

 • at børn får en historisk og kulturhistorisk bevidsthed

 Det betyder at:

 • der undervises i fortælling på alle klassetrin
 • der er morgensang hver dag

 Det er et mål:

 • at skolekredsen indgår i et folkeligt og kulturelt samarbejde med egnens befolkning

 Det betyder:

 • at skolen fungerer som lokalt kulturcenter