Skolepenge

Økonomigrundlaget:

friskolens drift gennemføres med faste skolepenge, kontingenter og frivillige bidrag fra skolekredsen, samt ved tilskud fra det offentlige. Skolepengene fastsættes af institutionens styrelse og forelægges efterfølgende generalforsamlingen til godkendelse. (uddrag fra friskolens vedtægter §3)

 

Indmeldelsesgebyr: Siden 1. august 2017 opkræves et indmeldelsesgebyr på kr. 500,- for alle elever der bliver indskrevet.

 

Skolepengesatser ved Friskolen for skoleåret 2018-2019

Vedtaget på generalforsamlingen april 2018

 

Skolepenge:

1. barn: 1200 kr./rate

2. barn:  600 kr./rate

3. barn: 300 kr./rate

4. barn: 150 kr./rate

 

Befordring:

Det er muligt at benytte skolens busordning til og fra skole.

1. barn 170 kr./rate

2. barn   85 kr./rate

3. barn   50 kr./rate

Betingelse for søskenderabat er at børnene bor på samme Folkeregister-adresse. 

 

Betalingsterminer:

Skolepengene opkræves i 11 lige store rater på PBS.

Vælger man ikke at betale via PBS pålægges et opkrævningsgebyr på 50,- kr pr. rate.

Der betales i alle måneder undtaget juli.

 

Lejrskoler:

I forbindelse med lejrskoler opkræves forældrebetaling.

Fælles lejrskole hvert andet år: Ca. 400 kr. pr. elev.

Udlandstur til London for 8.-9. klasse: ca. 3.000 kr. pr. elev.

Københavnertur for 8.-9. klasse: ca. 600 kr. pr. elev.

 

Sangbog:

Når man starter på friskolen får man en skolesangbog udleveret, bliver der brug for at købe en ny koster den kr. 150,-

 

Friplads:

Ved skoleårets start, kan alle familier søge om nedsættelse af skolepengene på et særligt ansøgningsskema. Nedsættelsen vurderes ud fra familiens samlede indkomst, antal søskende mv. og modregnes i skolepengene.

Nedsættelsen kan først bevilges i januar og modregnes herefter i skolepengebetalingen i de sidste måneder af skoleåret.