Grupper

Nogen egentlig opdeling i stuer har vi ikke i naturbørnehaven. Til gengæld deler vi børnene op i grupper, der spiser madpakker, har samling og hviler sammen. Der er tre hvilegrupper. Løbebiller, bænkebidere og salamandere. Fra 1. april bliver de kommende skolebørn døbt "skolopendre" ".  

Børnene er først og fremmest opdelt efter alder, men vi tager også hensyn til modenhed, legekammerater m.v.

Løbebillerne er ca. de yngste. Bænkebiderne er ca. de midterste og Salamanderne er ca. de ældste. Det vil sige, at et barn der starter i børnehave altid er Løbebille

Hver gruppe har en fast tilknyttet pædagog. Dette øger trygheden for børnene og betyder, at pædagogen får et godt kendskab til netop denne gruppe børn. 

Den daglige samling tilrettelægges så den passer til børnenes alder, erfaringsniveau og modenhed. Vi hører historier, leger, lærer rim og remser og snakker om alverdens forunderlige ting. Børnene lærer deres jævnaldrende bedre at kende gennem denne opdeling, og deres hverdag bliver mere overskuelig.