Forældresamarbejde

Den vigtigste kontakt mellem forældre og personale finder sted i hverdagen, når børnene afleveres og hentes. Nogle gange er personalet optaget af aktiviteter eller andet, mens der andre gange er tid til lidt snak.

Deltagelse i sociale arrangementer såsom kaffedage, fællesspisninger samt arbejdsdag, er også gode og hyggelige måder at udbygge forældresamarbejdet på.

Inden barnet starter hos os, inviteres forældre og barn på besøg, hvor vi dels viser rundt og fortæller om vores hverdag og dels lytter interesseret til forældrenes fortællinger om barnet.

Ca. 3 måneder efter start tilbydes forældrene en samtale om barnets start i Naturbørnehaven. Herefter er der årlige samtaler. Også før indskrivningen til skole, hvor vi gerne vil give vores besyv med.

Vi vil dog indkalde til samtaler, hvis vi bekymrer os om et barn, ligesom vi altid er villige til en samtale, hvis I forældre ønsker det.

Og husk altid: Hvis I har noget på hjertet, undrer jer over et eller andet eller er utilfredse med noget, så kom og sig det, så vi i fællesskab kan finde en løsning.