Forældreråd

Forældrerådets opgave er først og fremmest at sikre, at naturbørnehaven bliver drevet efter naturbørnehavens værdigrundlag, og forældrerådet har mulighed for at være med til at præge naturbørnehavens aktiviteter og hverdag.

Forældrerådet holder typisk et møde hver anden måned, hvor der bliver lyttet til, hvad nyt der er sket i naturbørnehaven, og derudfra er der gerne nogle ønsker, som forældrerådet så arbejder videre med. Forældrerådet har udtaleret overfor bestyrelsen omkring  naturbørnehavens størrelse og ansættelse af personale. Det er også forældrerådet som hjælper til med praktiske gøremål i forbindelse med åbent hus, juleafslutning, arbejdsdage, forældremøder m.m.

 

Yderligere oplysninger kan altid fås ved henvendelse til en af forældrene i forældrerådet.

 

Forældrerådet består af:

Anders Hjarnø Jørgensen

Formand

Tlf.: 2162 4810

 

Karina Rytter Olsen

sekretær

Tlf.: 2025 5982

Michael Mark Hansen

Bestyrelsesrepræsentant

Tlf.: 4044 2109

 

Stine Solskov Gregersen

Menigt medlem

Tlf.: 5122 5545