Indskrivning

Er man interesseret i at høre mere om friskolen og evt. indskrive et barn til skolestart, er man velkommen til at kontakte skoleleder Birgitte Hofmeister på tlf. 9866 9095.

Friskolen har ingen fast dato for indskrivning til skolestart. Vi indskriver løbende kommende elever. I oktober, året før skolestart, kontakter vi de familier der er indskrevet, og orienterer om en række orienteringsmøder på friskolen som optakt til skolestart.  

Selvom man indskriver sit barn her på friskolen, skal man til egen kommune oplyse at man vælger en privat grundskole. I Vesthimmerlands kommune ved at kontakte den lokale skole eller skoleforvaltningen, i Aalborg kommune via hjemmesiden: www.indskrivning.dk  

 

Vi afholder et møde i januar kun for de kommende forældre. I juni holder vi et møde hvor eleverne i den kommende 0. klasse er med, ligesom søskende er velkommen.

Indmeldelsesblanket rekvireres på friskolen tlf. 9866 9095