Læseplan for faget Emne i 0 - 1 klasse

Didaktiske overvejelser

 • Undervisningen organiseres som værkstedsarbejde, gruppearbejde, klasseundervisning og foredrag.
 • Eleverne møder alle arbejdsformer, og oplever læreren som både konsulent og underviser
 • Eleverne er ikke med i planlægningsforløbet, men de vælger selv i hvilken rækkefølge de arbejder med de udbudte aktiviteter.

 

Fag vi har forpligtet os på i emne i 0. - 1. kl.

Billedkunst, natur og teknik, samværskultur

 

Andre fag vi gerne vil inddrage i emne:

Håndarbejde, sløjd, hjemkundskab, bevægelse, musik, rytmik, drama

 

Fysiske forhold:

Rullende værkstedsbord med de forskellige intelligenser. Faglokaler såsom fysik, hjemkundskab, billedkunst, sløjd, naturen, salen.

 

SKAL - aktiviteter MÅ/VIL gerne aktiviteter
Natur og teknik
 • Genstande og egenskaber
 • Magnetisme
 • Sanserne
 • De 4 elementer (ild, vand, luft og jord)
 • Krop og kost (mig selv)

Obligatoriske forløb i Natur/teknik

"Mig selv- f.eks. krop, kost, behov og sanser"

"Naturen omkring mig - f.eks. feltbiologi, tegn et kort op, årstiderne"

"Eksperimentarium - undersøge genstandes fysiske egenskaber, de 4 elementer"

 

Billedkunst:

 • Grundlæggende farvelære
 • Kendskab til forskellige farve- og tegneteknikker
 • Modellering af rummelige figurer f.eks. ler og saltdej.
 • Klippe/ klistre

Obligatoriske forløb i billedkunst:

"Kunstnerdage - kunstnerens liv og levned efterfulgt af billedarbejde med inspiration fra kunstnerens arbejdsmåde."

"Præsentationskursus - Billedopbygning, farvelære, teknikker indenfor tegning og maling, formgivning, klippe-rive-klistre."

 

Samværskultur:

 • Lære at bidrage til det positive fællesskab
 • Lære at respektere hinandens forskelligheder
 • Lære at sætte grænser og respektere andres
Kendskab til kommunikationsformer (tale, krop og mimik)
Håndarbejde:
 • Strik og vævning
 • Filtning og syning

 

Sløjd:

 • Save, hamre og pudse

 

Hjemkundskab:

 • Lokalekendskab
 • Madlavning og bagning

 

Et muligt emnefagsforløb:

At kede sig - Børnene skal lære fordybelse, at mærke sit indre og lytte til sig selv, eftertanke.

 

Holde en skærmfri uge, hvor fantasien kan vokse (forældrene inddrages).