Offentliggørelse af oplysninger på en fri grundskole

 

Bekendtgørelse af lov om friskoler

Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed