Støttekredsen

Tidligere elever - deres forældre, bedsteforældre, tidligere ansatte og naboer, som ønsker at støtte friskolen og modtage skolebladet samt generelle informationer om aktiviteter på skolen, kan optages som støttekredsmedlen mod betaling af støttekontingent på kr. 125,- .

Kontingentet opkræves i oktober for et skoleår. Dette medlemskab giver blandt andet stemmeret på skolens generalforsamling.

Ved betaling af kontingent er hele husstanden medlem af skolekredsen.